Za nami kongres INTO 2024

 

Dziękujemy za udział w konferencji

 

Dziękujemy za uczestnictwo w konferencji "Industry in Transition", poświęconej transformacji europejskiego i polskiego sektora przemysłowego i energetycznego. Osiągnięcie redukcji emisji o 90% do roku 2040 oraz neutralności klimatycznej do roku 2050 - to zagadnienia niezwykle ważne dla polskich przedsiębiorców. Wyzwania związane z nimi będą znacząco kształtowały w najbliższych latach warunki funkcjonowania polskiej gospodarki. Dlatego podczas tego wydarzenia zgłębialiśmy aktualne trendy w polityce klimatycznej i przemysłowej UE i omawialśmy ich wpływ na klimat, gospodarkę i poziom życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej.

Konferencja INDUSTRY IN TRANSITION
15 kwietnia 2024

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Materiały prasowe

 

Galeria Konferencji

 

Wybierz temat