Za nami kongres INTO 2024

Czym jest kongres
INdustry in TransitiOn?

Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION to dwudniowe wydarzeniem organizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 03-04.06.2024 roku.

Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która od ponad 30 lat działa na rzecz przedsiębiorców i ma duże doświadczenie w organizacji wydarzeń gospodarczych dla tysięcy uczestników. Do uczestnictwa i dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION zapraszamy w szczególny sposób przedstawicieli takich branż jak: energetyka, odnawialne źródła energii, przemysł, hutnictwo, górnictwo i nowe technologie.

 

O czym
będziemy mówić?

Celem Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION jest stworzenie wydarzenia będącego platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i postulatów, dzięki której polscy oraz europejscy decydenci będą mieli możliwość przedyskutowania w szerokim i reprezentacyjnym gronie kierunków i zasad transformacji europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego.

 

Kongresowe dyskusje pomogą w zdefiniowanie kluczowych trendów kształtujących przyszłość tych branż oraz w wypracowaniu najlepszych praktyk w zakresie ich dostosowania do globalnych wyzwań klimatycznych i dynamicznie rozwijających się nowych technologii. Proces transformacji powinien przystosować przemysł i sektor energetyczny do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wymogi ekologiczne, ale także rozwój ekonomiczny i społeczny poszczególnych krajów. Przedmiotem debaty będzie także miejsce i rola Polski w unijnej polityce przemysłowej i energetycznej, jak i miejsce oraz rola krajów UE jako całości w globalnej gospodarce.

 

Do kogo
skierowany
jest kongres?

Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, Ministrów Rządu RP, posłów i senatorów, przedstawicieli instytucji centralnych związanych z szeroko rozumianym sektorem przemysłowym i energetycznym, władze samorządowe, osoby zarządzające kluczowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i energetycznymi, przedstawicieli uczelni wyższych oraz dziennikarzy branżowych czasopism.

Jesteśmy otwarci także na udział małych i średnich przedsiębiorców współpracujących z dużymi podmiotami sektora przemysłu i energetyki, organizacji pozarządowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

 

Wybierz temat