Za nami kongres INTO 2024

Ludzie kongresu
Tomasz Andrzejewski
Dyrektor Generalny, Simple H2 PSA
Hanna Blokesz-Bacza
Prezenterka, dziennikarka i specjalista ds. promocji wydarzeń
Henryk Borczyk
Wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych, Politechnika Krakowska
prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier Rządu RP w latach 1997-2001
Aleksandra Cholewa
Dyrektor ds. inwestycji i rozwoju LUMA HOLDING LTD
Tomasz Cieszewski
CO-founder MEITILL Solutions
Marzena Czarnecka
Minister Przemysłu
Michał Dąbrowski
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ
Kierownik studiów MBA i dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Śląskiej
Victor Dovhan
Prezes Centrum Strategii Transportu Ukrainy
Adam Dziedzic
Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rada ds. Młodzieży
Olgierd Dziekoński
Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego
Wojciech Dzięgiel
Członek Zarządu Fundacji Kazimierza Pułaskiego
Herbert Leopold Gabryś
Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Krzysztof Galos
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Wojciech Gołębiowski
Wiceprezes na Europę Środkowo-Wschodnią (CEE) w Palo Alto Networks
Krzysztof Górniak
Prezes Zarządu Welpro Sp. z o.o.
Wojciech Jendrostka
Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Marcin Kobryń
Marcin Kobryń, koordynator i PR Manager w zespole GK FORGE LOTTO Rally Team
Dariusz Kolasa
Dyrektor Techniczny Dyrekcji Budownictwa Ogólnego STRABAG Sp. z o.o.
Mariusz Kondraciuk
Dyrektor Branży Smart Infrastructure, Siemens Sp. z o.o.
dr inż. Ewa Kosmala
Global Sustainability Director, Grupa Selena
Piotr Kisiel
p.o. Prezesa Zarządu - Dyrektor Naczelny, Rosomak S.A.
dr Marcin Kraśniewski
Adiunkt w Katedrze Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek
Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Grzegorz Kwitek
Członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Mariusz Lang
Dyrektor Ekspansji GTV BUS
Gabriela Lenartowicz
Posłanka na Sejm RP VIII, IX i X kadencji
dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB
Aleksandra Majda
CEO Go Green. Członkini zarządu ESG Impact Network. Członkini komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej
Grzegorz Marciniak
Dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enea Operator
Adam Marczyński
Zastępca Dyrektora NASK - Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji
Tomasz Matuła
Information and Technology Executive, Business & ICT Trusted Advisor
Mirosław Motyka
Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa HIPH
Alex Naumann
Ekspert ds. technologii wodorowych w firmie Hynfra
Marcin Nowak
Wiceprezes Digital Technology Gaming KatoHub
Tomasz Niebylski
Dyrektor sprzedaży w polskim oddziale Microsoft
Ryszard Pawlik
doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego
prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Paweł Pisarczyk
Prezes zarządu Atende Industries i Phoenix Systems
prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
dr inż. Artur Pollak
Prezes zarządu APA Group
Włodzimierz Pomierny
Włodzimierz Pomierny - Kierownik Projektów MEW w GK ARP S.A., Wiceprezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej 
Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego
Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzno
Waldemar Skrzypczak
Generał Broni Wojska Polskiego
dr Mariusz Sokołowski
Partner PRSC, wieloletni rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
Małgorzata Staś
Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
Jakub Styczeń
Prezes Zarządu Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
dr inż. Marcin Szczygieł
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Politechniki Śląskiej
Bartłomiej Wasiuk
Bartłomiej Wasiuk - Dyrektor Biura Akwizycji i Rozwoju ESG, VeloBank S.A.
Anna Wilk
Propagatorka etyki i etykiety w biznesie, założycielka marki Go Classy
Jarosław Zagórowski
Dyrektor, Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Tomasz Zjawiony
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Marek Zuber
Ekonomista i analityk rynków finansowych, Akademia WSB
Michał Zwyrtek
Dyrektor Finansowy APA Sp. z o.o., właściciel kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy
dr hab. Rafał Żelazny
Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Wybierz temat