Za nami kongres INTO 2024

Aktualności
O transformacji przemysłowo-energetycznej na konferencji: Industry in Transition
13-04-2024

 

Zagadnienia związane z transformacją przemysłu i energetyki w kierunku osiągnięcia redukcji emisji o 90% do roku 2040 oraz neutralności klimatycznej do roku 2050, a także wyzwania wynikające z proponowanych przez Komisję Europejską działań będą tematem konferencji „Industry in Transition”, organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wydarzenie -pod patronatem Ministerstwa Przemysłu - odbędzie się 15 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Do uczestnictwa w konferencji i branżowych panelach zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, ministrowie rządu RP, posłowie oraz senatorzy, przedstawiciele władz samorządowych, szkolnictwa wyższego, członkowie naczelnego kierownictwa spółek z branży przemysłowej i energetycznej, eksperci, reprezentanci organizacji branżowych oraz mediów.

Udział w wydarzeniu potwierdzili:

  • Thierry Breton, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego
  • Borys Budka, Minister Aktywów Państwowych
  • Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu

Do uczestnictwa zapraszamy  przedstawicieli następujących branż:

  • energetyka
  • OZE
  • przemysł
  • hutnictwo
  • górnictwo
  • nowe technologie

Podczas tego wydarzenia będziemy zgłębiać aktualne trendy w polityce klimatycznej i przemysłowej UE, omawiać ich wpływ na klimat, gospodarkę i poziom życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej.

Problematyka transformacji przemysłu i energetyki będzie kontynuowana na Europejskim Kongresie Przemysłu i Energetyki „Industry in Transition”, który będzie miał miejsce 3-4 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

– W zeszłym roku do portfolio eventów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dodaliśmy Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023. Było to spotkanie liderów rynku stalowego – mające na celu zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. W tym roku tematykę tego kongresu rozszerzyliśmy na zagadnienia związane z szeroko rozumianą transformacją przemysłową i energetyczną, rozpatrywaną w powiązaniu z wymaganiami wynikającymi z polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Poprzednia nazwa zbyt wąsko definiowała tegoroczny zakres wydarzenia, dlatego postanowiliśmy ją zmienić, a samo wydarzenie znacznie rozbudować – wyjaśnia Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach, organizatora wydarzenia.

Rejestracja na wydarzenie:
https://intocongress.eu/konferencja.html

Kontakt w sprawie uczestnictwa w konferencji:
gabinet@rig.katowice.pl  Tel. 32 781 48 75

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przemysłu.
Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

 

 Wybierz temat